Wierzytelności Rzeszów

Obszar działalności, skoncentrowany na pożyczkach hipotecznych, pozwala na rentowne pomnażanie kapitału spółki, dostarczając rozwiązania w zakresie finansowania pomostowego dla biznesu. Należyte zabezpieczenie wierzytelności połączone z odpowiednim, profesjonalnym zarządzaniem ryzykiem, pozwala na realizację ponadprzeciętnych celów przychodowych..

Drugi obszar działalności  jest związany z działalnością spółki partnerskiej, która jest podmiotem działającym w branży odszkodowań komunikacyjnych oraz odszkodowań w sektorze B2B. W linii biznesowej (B2B) Spółka partnerska zajmuje się odzyskiwaniem odszkodowań m.in. z tytułu zaległych dotacji na rzecz placówek oświatowych m.in. przedszkoli i szkół niepublicznych. PHI Wierzytelności S.A. nabywa opisane wyżej wierzytelności odszkodowawcze stanowiące przyszłe wynagrodzenie spółki partnerskiej, po wartości niższej od wartości nominalnej, umożliwiając pomnożenie kapitału również Inwestorom.

u

Gwarancja kapitału

Jeżeli w terminie 2,5 roku od podpisania umowy i wpłaty kapitału Inwestor nie uzyska uznania na rachunku z tytułu nabytej wierzytelności (np. z uwagi na czas toczącego się postępowania sądowego), na wniosek Inwestora PHI Wierzytelności S.A odkupi w/w aktywa po cenie nabycia.

u

Gwarancja zysku

PHI Wierzytelności S.A. wypłaci Inwestorowi oprocentowanie w wysokości 6% w skali roku, w częstotliwości kwartalnej.
Stanowi to gwarancję minimalnego zysku na poziomie 15% w ciągu 2,5 roku.

u

Profesjonalna obsługa

Zabezpieczenie prawne w dochodzeniu roszczeń zapewnia kancelaria stanowiąca zespół doświadczonych prawników czuwających nad określeniem wymagalności roszczenia i prawidłowym przeprowadzeniem postępowania.

u

Wysoki potencjał zysku

Przy uzyskaniu wymagalności nominalnej wartości roszczenia Inwestor otrzymuje zysk w wysokości 27% powiększony o udział w odsetkach, naliczanych od dnia powstania roszczenia lub dnia złożenia powództwa do zakończenia postępowania.

ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE Z TYTUŁU NIEWYPŁACONYCH DOTACJI

Niepubliczne placówki edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, na mocy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zawartych w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 2203, z późn.zm.), mają prawo ubiegać się o dotacje przekazywane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Osobne przepisy regulują subwencje oświatowe przekazywane na rzecz placówek publicznych oraz dotacje dla szkół i placówek niepublicznych. Obliczenie wysokości dotacji na niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego opiera o tzw. podstawową kwotę dotacji, wskazującą na wydatki samorządu na publiczne placówki wychowania przedszkolnego, oraz statystyczną liczbę uczniów.

Jak odzyskać wierzytelności z obligacji?

 

Bądźmy w stałym kontakcie!

PROFIT – Lucjan Piotrowski ul. Hetmańska 9 35-045 Rzeszów
Telefon: + 48 885 770 580
E-mail: lucjan.piotrowski@phisa.pl